Groei jij met NobleBio mee? Icon
Groei jij
met NobleBio
mee?

Bijdragen aan vernieuwing en verbetering.

 

Vacature Technisch Medewerker

40 uur | Oldenzaal

De Technisch Medewerker is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de productiefaciliteiten van Noble Bioproducts en het bijdragen aan vernieuwing en verbetering.

Jouw profiel
  • Mbo werk- en denkniveau
  • Kennis van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en besturingstechniek (PLC) en door werkervaring of opleiding verkregen praktijkgerichte kennis van machine-onderhoud
  • Kennis van voorschriften ten aanzien van periodiek preventief en correctief onderhoud
  • Ervaring in het lezen van technische tekeningen
  • Bereidheid om bereikbaarheidsdiensten te werken

Positie in de organisatie


 

Resultaatgebieden

Preventief onderhoud en schoonmaak

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het mechanisch, elektrotechnisch en besturingstechnisch preventief onderhoud om de productieprocessen zo optimaal te laten verlopen. Voert het onderhoudsprogramma uit zoals vastgesteld door de Technisch Directeur en de registreert de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen.

Toezicht op (preventief) onderhoud

Werkt in het kader van preventief onderhoud en schoonmaak samen met aannemers waarmee een onderhoudscontract is afgesloten alsmede de operators van NobleBio. Hij voert het onderhouds-programma uit en ziet toe op de schoonmaak van producten. Coördineert, regelt en ziet toe op de uitvoering van het onderhoudsprogramma indien dit door derden wordt uitgevoerd.

Oplossen van storingen

Is eerste contactpersoon bij voorkomende storingen die door de operators niet kunnen of mogen worden opgelost. Lokaliseert en analyseert de storing en lost deze zelfstandig op, zodat het productieproces kan worden voortgezet en/of werkzaamheden elders in het bedrijf doorgang vinden en doet onderzoek naar het toekomstig voorkomen van de storing. Escaleert het probleem naar de Technisch Directeur, indien hij zelf niet in staat is de storing op te lossen.

Voorraadbeheer van kritieke onderdelen

Is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van de verschillende technische onderdelen en legt van de kritieke onderdelen de minimum voorraad vast op basis waarvan de noodzaak voor het doen van een bestelling kan worden gesignaleerd zonder dat er sprake is/komt van incourante voorraad. Beheert zowel fysiek als administratief het magazijn en draagt zorg voor inname en uitgifte. Is daarnaast verantwoordelijk voor selectie van leveranciers en zorgt voor eenheid in de fabriek.

Bijdragen aan projecten/nieuwbouw

Levert een belangrijke bijdrage aan de nieuwe investeringen in de productiefaciliteiten van NobleBio, op basis van de instructies van de Technisch Directeur. Heeft in dit kader regelmatig project- en voortgangsoverleg met de Technisch Directeur en eventuele andere (externe) betrokkenen.

Verbetervoorstellen

Doet proactief verbetervoorstellen, gericht op het storingsvrij, efficiënt en optimaal laten verlopen van de productieprocessen alsmede het daarop gerichte onderhoud. Ondersteunt bij testopstellingen en/of haalbaarheidsstudies ten behoeve van potentiële investeringen, teneinde het managementteam in staat te stellen een afgewogen besluit te kunnen nemen.

Competenties
• Mbo werk- en denkniveau;
• Kennis van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en besturingstechniek (PLC) en door
• Kennis van voorschriften ten aanzien van periodiek preventief en correctief onderhoud;
• Ervaring in het lezen van technische tekeningen;
• Bereidheid om bereikbaarheidsdiensten te werken.

Initiatief
Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken of uitproberen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten tot anderen het initiatief nemen.
Besluitvaardigheid
Afhankelijk van de situatie zowel vlot als weloverwogen beslissingen kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.
Analytisch denken
Succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.
Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen werk. Taken zorgvuldig en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen.
Luisteren
Belangrijke boodschappen oppikken uit gesprekken. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners.

Je ziet voldoende overlap?
Laten we dan eens kletsen! Dat doen we het liefst face to face, maar remote is ook prima. Klik op de button hieronder, dan plannen wij een gesprek in. Een e-mail of WhatsApp-berichtje sturen naar Maarten kan ook: maarten@noblebio.com of 06 13 66 15 51.

Vragen over deze vacature? maarten@noblebio.com 06 13 66 15 51