Dots
Wij ontwikkelen natuurlijke en biologische alternatieven.

Onze planeet heeft eindige hulpbronnen. Het is daarom van cruciaal belang om verantwoordelijk en efficiënt met deze hulpbronnen om te gaan. Dit doen we door het verminderen van afval, het hergebruiken en recyclen van materialen, het beschermen van natuurlijke habitats en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en economische inclusiviteit. Zo ontwikkelen wij natuurlijke en biologische alternatieven voor chemicaliën. Hiermee ondersteunen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) waarmee 193 landen van de Verenigde Naties streven naar een duurzame wereld voor iedereen in 2030. Een gezondere planeet en een betere wereld voor iedereen.

SDG 2: Geen Honger

NobleBio draagt bij aan SDG 2 door natuurlijke oplossingen te bieden die de opbrengsten van de landbouw verhogen zonder schadelijke chemicaliën. Dit verbetert de voedselzekerheid en draagt bij aan het uitbannen van honger.

SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn

Door het vervangen van conventionele chemicaliën door natuurlijke alternatieven, werkt NobleBio aan SDG 3 door bij te dragen aan een gezondere leefomgeving, vrij van schadelijke stoffen, wat essentieel is voor het welzijn van alle mensen.

SDG 6: Schoon Water en Sanitair

NobleBio's inzet voor het verminderen van vervuiling heeft een directe impact op SDG 6, door het bevorderen van schoon water en sanitatie. Onze natuurlijke producten verminderen de vervuiling van waterbronnen, een cruciale stap naar duurzaam waterbeheer.

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Als biotechnologische innovator speelt NobleBio een belangrijke rol in SDG 9 door geavanceerde natuurlijke en duurzame technologieën te ontwikkelen. Deze innovaties in de fermentatie van Bacillus-bacteriën dragen bij aan duurzamere industriële processen.

SDG 12: Verantwoorde Consumptie en Productie

NobleBio bevordert SDG 12 door de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor conventionele chemicaliën, wat leidt tot meer verantwoorde productieprocessen. Onze inzet voor natuurlijke oplossingen ondersteunt de transitie naar een duurzamere economie.

SDG 13: Klimaatactie

Door het verminderen van de afhankelijkheid van schadelijke chemicaliën en het promoten van natuurlijke alternatieven, draagt NobleBio bij aan SDG 13. Onze inspanningen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en dragen bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

SDG 15: Leven op het Land

NobleBio's werk om de hygiëne-, voedsel- en diervoederindustrie te transformeren met natuurlijke producten, ondersteunt SDG 15 door de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. Onze benadering helpt bij het behoud van natuurlijke habitats en het welzijn van het leven op land.

Onze activiteiten raken aan diverse SDG's, die allemaal gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid, gezondheid en welzijn, en het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties.